Pages Navigation Menu
reklama

Budżet sołectwa Smolec Osiedle Leśne podzielony! 

Budżet sołectwa Smolec Osiedle Leśne podzielony! 

20 września 2018 r. dobyło się zebranie wiejskie sołectwa Smolec Osiedle Leśne. Niestety, zainteresowanie mieszkańców było nikłe. Nie liczyliśmy na tysiąc osób – to ok. 50% uprawnionych do głosowania, aby zebranie mogło się odbyć w pierwszym terminie (szacujemy bowiem społeczność Sołectwa Osiedle Leśne na ok. 2 tys. osób uprawnionych do głosowania), ale mimo wszystko tych zaledwie kilkanaście osób obecnych to jednak spore rozczarowanie. Zebranie poprzedziło spotkanie z przedstawicielami kąteckiego komisariatu policji, na czele z Zastępcą Komendanta panią podkom. Izabela Sierżęgą. W ramach debaty społecznej zgłaszano problemy związane z bezpieczeństwem w naszej miejscowości, ale też z niedozwolonym parkowaniem czy zakłócaniem porządku. Zebranie wiejskie podzieliło budżet sołectwa, wynoszący 49 tys. złotych, na lokalne potrzeby, w tym utrzymanie świetlicy, terenów zielonych, wywóz śmieci, wsparło zgłaszane potrzeby, w tym naszej smoleckiej straży pożarnej. Nie było łatwo i pewnie nie wszystkich ten efekt zadowoli, ale ciężko jest podejmować decyzje bez odpowiedniej wiedzy i orientacji, a niestety główni zainteresowani zawiedli. Mieszkańców bloków prawie nie było w decydujących momentach, rada sołecka również nie dotarła ze swoimi propozycjami…
Pan sołtys Piotr Sobko miał jednak wsparcie ze strony radnej Katarzyny Łapińskiej – Szymańskiej i sołtysa Smolec Zatorze Krzysztofa Bujaka. Udało się więc wspólnymi siłami kilkunastu osób sfinalizować ten tak ważny dla każdej społeczności temat, jakim jest budżet. 
Po podziale budżetu sołeckiego przyszedł czas na wnioski budżetowe do gminy – nie brakowało spraw, które wymagają nakładów finansowych. Trafią one do decydentów, a co zyska akceptację i przejdzie w stan realizacji, dowiemy się nie wcześniej jak na przełomie roku. Panu Sołtysowi Piotrowi Sobko dziękujemy za ten rok pracy, a naszych mieszkańców zachęcamy do większego zainteresowania sprawami Smolca, bo jak często piszemy, nieobecni głosu nie mają.

ENF

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *