Pages Navigation Menu
reklama

Nadzieja w sprawie budowy łącznika ul. Rakietowej z ul. Żwirki i Wigury

Nadzieja w sprawie budowy łącznika ul. Rakietowej z ul. Żwirki i Wigury

Departament Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego we Wrocławiu wystąpił o pomoc przy budowie łącznika ul. Rakietowej z ul. Żwirki i Wigury we Wrocławiu, „który ma usprawnić ruch m.in. dla mieszkańców Smolca”. Pismo w tej sprawie wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 11 grudnia 2017 r. 3 stycznia Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie skierował następujące pismo w tej sprawie do Komisji Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku (do wiadomości wszystkich Radnych) o następującej treści:

„W ślad za pismem Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego Wrocławia nr WIM-IM.3041.184.2017.AWO 00100173/2017/w, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 11 grudnia 2017 roku, przedstawiam moje stanowisko w sprawie współfinansowania kosztów budowy łącznika ul. Rakietowej z ul. Żwirki i Wigury biegnącego po śladzie drogi serwisowej należącej do GDDKiA.

Rozmowy na ten temat toczą się od 2014 r. Początkowo współudział w realizacji budowy łącznika deklarował deweloper budujący domy w Smolcu. Czas upływał i na deklaracjach się skończyło.

Problem narasta, Smolec się rozwija, samochodów przybywa, ruch kołowy jest coraz większy, korki i zastoje ruchu są coraz częstsze i coraz większe po stronie miasta jak i po stronie Smolca. Jedynym rozwiązaniem jest skierowanie części ruchu poprzez łącznik drogowy do ul. Rakietowej. Odbyły się konkretne rozmowy i zdaniem dyrektor Urbanek ewentualna partycypacja Gminy pozwoliłaby wprowadzić zadanie do planów inwestycyjnych Wrocławia.

Wobec powyższego oceniam pozytywnie propozycje współfinansowania finansowo realizacji zadania (do kwoty 250 tys. zł. co stanowiłoby ok. 30% kosztów przedsięwzięcia) bo w znaczny rozwiąże problemy komunikacyjne kierowców, których większość jest mieszkańcami Smolca i naszej Gminy.”

Pismo Burmistrza będzie opiniowane przez Komisję Budżetu i Rozwoju i Komisję Dróg, Bezpieczeństwa i Porządku, a następnie trafi na sesję pod obrady.

SEK

4 komentarze

 1. Dobra wiadomość. Czy ktoś się orientuje na jakim etapie jest budowa osi Graniczna-Rakietowa. Buduje się?

   
  • Buduje, chyba w tym roku ma być skończona.

    
 2. Skoro ludzi przybywa to może pokusić sie o podpisanie umowy z MPK WROCŁAW Panie burmistrzu ?. Trako za małe za ciasne i zbyt wiele kursów nie dociera na czas lub wcale.

   
  • Popieram. Nocne czasem wcale nie przyjeżdżają. Nie mówiąc już o jeździe na stojąco gdy brak miejsc siedzących, autobus podskakuje jak szalony na dziurach i progach zwalniających.

    

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *