Pages Navigation Menu
reklama

Protest w sprawie budowy przepompowni ścieków

Protest w sprawie budowy przepompowni ścieków

Niektórzy mieszkańcy ulicy Starowiejskiej otrzymali zawiadomienia ze strony Starostwa Powiatowego zawierające informację, iż „od dnia 23 października 2017 r., na wniosek Pani Ewy Merwart występującej z upoważnienia Inwestora tj.: Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę przepompowni ścieków z obiektami, placem manewrowym i sieciami międzyobiektowymi: kanalizacją sanitarną, siecią wodociągową, rurociągiem środków chemicznych i kablami elektroenergetycznymi/sterowniczymi – Etap I, w ramach zadania pt.: „Budowa sieci tranzytowej wraz z przepompownią ścieków przetłaczającą ścieki z miejscowości Smolec, ul. Kościelna do oczyszczalni ścieków w Jurczycach’’. Inwestycja obejmuje działkę 571/1, AM-3, obręb Smolec, gmina Kąty Wrocławskie. […] Z materiałami  dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – Wydział Architektury i Budownictwa, ul. T. Kościuszki 131, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.45-15.45, pok. nr 125 (I piętro) oraz zgłosić ewentualne uwagi przed wydaniem decyzji.”

W związku z powyższym mieszkańcy sporządzili pismo protestacyjne do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do wiadomości Starosty Powiatu Wrocławskiego:

„Szanowny Panie Burmistrzu,

Zgłaszamy sprzeciw w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę przepompowni ścieków z obiektami, placem manewrowym i sieciami między obiektowymi: kanalizacją sanitarną, siecią wodociągową, rurociągiem środków chemicznych i kablami elektroenergetycznymi/ sterowniczymi- etap I, w ramach zadania- ,,Budowa sieci tranzytowej wraz z przepompownią ścieków przetłaczającą ścieki z miejscowości Smolec, ul. Kościelna do oczyszczalni ścieków w Jurczycach’’. Na chwilę obecną nie ma w Polsce technologii oczyszczalni ścieków, które całkowicie eliminowałyby wszelkie emisje (gazowe jak i mikrobiologiczne). Przepompowywanie i oczyszczanie ścieków wiąże się z redukcją biologicznego i chemicznego zapotrzebowania tlenu, w związku z czym ścieki są intensywnie napowietrzane, co powoduje emisję różnych związków do atmosfery i fakt wydzielania się odorów poza teren oczyszczalni. Poza gazami, przepompownia ścieków jest źródłem emisji bakteriologicznej. Kto i na jakiej podstawie prawnej wydał decyzję o budowie przepompowni ścieków w terenie, w którym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę mieszkaniową? W wyniku istniejącej już instalacji, my i nasze rodziny odczuwamy: uciążliwość zapachową, dźwiękową oraz emisję szkodliwych gazów.

Fakt rozbudowy tej przepompowni będzie poważnym problemem dla grupy 250 dzieci oraz zawodników klubu Sokół Smolec, trenujących na sąsiadujących obiektach sportowych. Budowa przepompowni ścieków jest sprzeczna z planami rozbudowy terenów rekreacyjnych i mieszkaniowych. Nieznośny zapach, który będzie pochodził z bezpośredniego sąsiedztwa planowanej przepompowni ścieków sprawi, że przebywanie na boisku będzie uciążliwe, przez co mieszkańcy Smolca utracą swoje miejsce do uprawiania sportu, organizowania wydarzeń kulturalno-sportowych takich jak: coroczny bieg Smolecka zaDyszka, festynów, zabaw oraz uczestnictwa kibiców w rozgrywkach klubowych.

Ewentualna emisja zanieczyszczeń bakteriologicznych będzie powodowała pogorszenie stanu zdrowia. Wycieki, które wielokrotnie już się zdarzały, powodują zanieczyszczenie gleb i wód gruntowych (dla zainteresowanych wskażemy miejsca wycieku poprzednich awarii).

Społeczność sąsiadująca bezpośrednio i pośrednio nie wyraża zgody na jakąkolwiek inwestycję uciążliwą dla mieszkańców. Urząd Gminy forsując ten nie przemyślany projekt powinien liczyć się z protestami społecznymi, odszkodowaniami za spadek wartości nieruchomości sąsiadujących z realizowaną przepompownią ścieków.”

Pod pismem podpisali się radni Piotr Sobko i Sebastian Kotlarz, którzy będą interpelować w tej sprawie.

SEK

 

13 komentarzy

 1. Ja nie wiem, kto mógł wpaść na pomysł budowy takiego śmierdzącego interesu w pobliżu terenów rekreacyjnych i zabudowań… ciekawe kto chciał na tym zyskać… mam nadzieję, że uda się to powstrzymać! Trzymam kciuki!

   
 2. Działka 571/1 to przecież tuż obok naszego boiska sportowego i szatni!!!! Tam już, jak jest ciepło i akurat wyleją jakieś ścieki z tej małej przpompowni, która tam już stoji, można poczuć smród… już nawet nie wspomnę o tym w jakim stanie będzie droga, którą mają jeździć beczkowozy do mycia. Ciekawe czy kompletnie rozjadą drogę dojazdową od strony kościoła, czy drogę od ul. Starowiejskiej do boiska – tą pomiędzy domami? BRAK SŁÓW!!!

   
 3. co za debilski plan … obok
  boisko kosciol szkola i zabudowa mieszkalna . jak ktos zbiera podpisy przeciwnikow to chetnie sie podpisze

   
 4. Stanowisko ZGK Sp. z o.o.

  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich jako inwestor przedmiotowego zadania informuje, że inwestycja ta ma na celu poprawę i zmniejszenie uciążliwości odprowadzania ścieków sanitarnych z miejscowości Smolec. Na dzień dzisiejszy istniejący obiekt pracuje na granicy wydajności, dlatego wymagana jest jego modernizacja. Planowana inwestycja zapewni prawidłowy odbiór ścieków z miejscowości znacznie zmniejszając jej uciążliwość dla mieszkańców i środowiska. Planowany projekt przewiduje montaż na przepompowni mechanicznych filtrów antyodorowych i instalacji redukujących powstawanie siarkowodoru. Informujemy jednocześnie, że planowane zadanie znajduje się w Wieloletnim Planie Modernizacji i Rozwoju urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych na lata 2017-2019, który został uchwalony przez Radę Miejską 24 sierpnia 2017 roku.

  Obecna przepompownia istnieje w tym miejscu od roku 2007 i nie jest możliwe przeniesienie jej w inne miejsce. Nie istnieją więc racjonalne powody protestów radnych Sebastiana Kotlarza i Piotra Sobko przeciwko realizacji tej inwestycji. Zaniechanie jej będzie stanowić uciążliwość dla ludzi i środowiska. W zakresie planowanej inwestycji nie znajduje się stanowisko do mycia beczkowozów, a wizyty służb technicznych nie będą częstsze niż to ma miejsce obecnie.

   
 5. Nie rozumiem tylko dlaczego protest kierowany jest do burmistrza który nie jest w tym wypadku inwestorem W otrzymanych zawiadomieniach poinformowano wszystkich że wszystkie dokumenty dotyczące sprawy znajdują się w Starostwie Powiatowym I jest informacja że wszelkie uwagi należy składać w wydz Architektury I Budownictwa na ul Kościuszki w Starostwie. Chyba że nie chodzi tu o dogłębne wyjaśnienie sprawy tylko o wywoływanie politycznej zawieruchy co w Polsce jest ostatnio modne.,

   
  • Szanowny Pani Burmistrzu,
   Pierwotnie sprawa wydawała mi się prosta. Po odpowiedziach ZGK i Pana, zerknęłam w mapy, popytałam trochę. Sama wiem jak wygląda dostęp do informacji o inwestycji w Starostwie. Dostępny jest wniosek o zgodę na budowę i projekt. Co z tego ma wywnioskować zwykły Kowalski?
   I już taka prosta nie jest.
   Dlaczego?

   Pierwsza kwestia: mieszkańcy Smolca są chyba ponadprzeciętnie zainteresowani tym, co się dzieje wokół nas. Sama swego czasu dopytywałam się o plany rozwoju kanalizacji w najbliższych latach. Usłyszałam tylko ogólniki. O planowanej tej inwestycji (a może i kolejnych?) nie mają świadomości nie tylko zainteresowani mieszkańcy, ale i Radni. Dlaczego? Jak to możliwe?
   Druga kwestia: Choćby dzisiaj byłam na stronie Kątów Wrocławskich http://www.KatyWroclawskie.pl ZGK figuruje tam, jako jednostka podległa Urzędu Gminy, którego szefem jest Pan. Do kogo więc powinien być kierowany protest? Nie Gmina jest inwestorem? ZGK wykonuje zadania kogoś innego?
   Trzecia: Na działce ‘za wałem’, czyli tej własnie, miało być boisko multisportowe. Już nie ma być? A czy jeśli działka 571/1 zostanie zabudowana, to do tego co zostanie za wałem jak będzie można dojechać?
   No i kwestia smrodu. Na górce na Chłopskiej jest mała przepompownia. Delikatnie mówiąc ‘czuć ją’ kilkaset metrów w koło. Chyba nie wyprodukowano jeszcze filtrów, dzięki którym da się wyeliminować wszystkie smrody, co wynikałoby z odpowiedzi ZGK. Czy jakieś informacje na temat emisji i wpływu na otoczenie istniejącej i planowanej inwestycji są dostępne?

   Sebastian Kotlarz i Piotr Sobko rzekomo nieracjonalnie i ze względów politycznych protestują. Ja się nie dziwię protestowi i martwią mnie takie zarzuty, bo deprecjonują ich pracę. Zamiast racjonalnych wyjaśnień problem próbuje Pan sprowadzić do ataków politycznych. Znowu rodzi się pytanie: dlaczego?

    
 6. Z tego co wiem, to nie protestują MIESZKAŃCY, którym szanowny Zarząd Spółki ZGK zamierza za płotem postawić coś takiego, a Pan Sobko i Pan Kotlarz stanęli murem za osobami, których powinny bronić i dbać o ich interesy. Jeśli przepompiwnia jest taka nieszkodliwa i nieprzeszkadzająca to po co Państwo z ZGK budują to w tym miejscu, a nie u siebie za płotem lub przy placu zabaw ich dzieci? No przecoeż to takie nic… a co myjni beczkowozów to proszę też bzdur nie opowiadać. Plan i dokładny projekt są do wglądu w Starostwie. Przykro mi, ale chyba któś tu „po cichu” próbował postawić mieszkańców przed faktem dokonanym. No cóż… NIE UDAŁO SIĘ i ktokolwiek śmiał się przeciwstawić.

   
 7. Zarząd ZGK twierdzi, że z dotychczasowej oczyszczalni nie śmierdzi? Hahaha… dobre sobie. Proszę tam podejść, w któryś cieplejszy dzień, kiedy lekko wieje. A z planu na Wrosipie jasno wynika, że nowa przepompownia będzie ZNACZNIE wièksza od dotychczasowej! ZGK twierdzi, źe ten plan został uchwalony 10 LAT TEMU !!! Proszę mi pokazać zawiadomienia, w których mieszkańcy zostali poinformowani o dokładnych planach rozbudowy i o tym, co naprawdę tam zaplanowaliście. Pozatym nie ma rzeczy nie możliwych. Niech nikt sobie nie da bzdur wcisnąć, że tego ustrojstwa nie można wybudować gdzieś indziej. Takie przeniesionie może być jedynie kosztowne, a ZGK swoje pieniążki liczy.

   
 8. Panie Burmistrzu planowana przepompownia jest inwestycja gminna.Pan sprawuje władzę w naszej gminie dlatego mieszkańcy zwracają się do Pana o pomoc w przypadku tak uciążliwych inwestycji dla okolicznych mieszkańców przepompowni. Nie wierzę, że nie będzie śmierdzieć, gdyż już śmierdzi z istniejącej nierozbudowanej jeszcze przepompowni. Dużo większa przepompownia oznacza dużo więcej smrodu.

   
 9. Panie Burmistrzu, dlaczego pozwala Pan na budowę przepompowni ścieków w terenie ujętym w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego jako obszar budownictwa jednorodzinnego i rekreacji ?

   
 10. Absolutnie nie chodzi o wywoływanie awantur politycznych. Mieszkańców Smolca przybywa i zwiększa się ilość ścieków. 24 sierpnia br Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kątach Wrocławskich, na lata 2017-2019. Jest tam zadanie pt „Budowa sieci tranzytowej wraz z przepompownią ścieków z miejscowości Smolec do oczyszczalni ścieków”. Nie ma tam mowy o modernizacji (a właściwie rozbudowie) przepompowni przy ulicy Kościelnej.

   
 11. W najbliższym czasie powinno odbyć się spotkanie władz spółki ZGK z zainteresowanymi. Rozbudowy przepompowni nie było w zaprezentowanych trzy miesiące temu planach inwestycyjnych spółki. Mieszkańcom, radnym i sołtysom należą się wyjaśnienia dlaczego doszło to zaistniałej sytuacji i czy jest ona powiązana z projektem powstania nowego boiska sportowego.

   
 12. Nic się nie zmieniło. O planowanych inwestycjach dowiadujemy się jako ostatni. Dziwi mnie skąd ( od kogo ) Zarząd ZGK dowiedział się o naszej stronie? Dlaczego nie zamieścili informacji o planowanej inwestycji? Dlaczego nie zbudowano większej przepompowni? Dlaczego wybudowano za małe przedszkole? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego?

   

Trackbacks/Pingbacks

 1. Interpelacja dotycząca przebudowy przepompowni ścieków | Smolec 24 - Poznaj Smolec z lepszej strony - […] mieszkańców  przeciwko budowie przepompowni ścieków przy ulicy Kościelnej w Smolcu pisaliśmy TUTAJ. 30 listopada radni Katarzyna Łapińska-Szymańska, Sebastian Kotlarz…

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *