Pages Navigation Menu
reklama

Pytania naszych czytelników do kandydatów na urząd burmistrza

Pytania naszych czytelników do kandydatów na urząd burmistrza

Szanowni Państwo,

ponieważ kandydaci na burmistrza nie mieli możliwości odpowiedzieć na przesłane przez Państwa pytania podczas debaty, poprosiliśmy ich o pisemna odpowiedź, którą zamieszczamy poniżej. Za nadesłane odpowiedzi serdecznie dziękujemy w imieniu czytelników i własnym.

1) Czy obecny burmistrz ma jakieś hobby niezwiązane z pracą? No i Pan Łukasz też.


Antoni Kopeć: 
Interesuję się sportem oraz historią. Szczególnie lubię jeździć na rowerze.


Łukasz Zbroszczyk:
 Uwielbiam jeździć na rowerze turystycznie, ale też wyczynowo, downhill to coś co podnosi poziom endorfin. Jako nastolatek byłem członkiem WKS Śląsk sekcji strzeleckiej zdobywając wiele medali, niestety ta dyscyplina stała się dość niszowa pomimo dużych sukcesów zawodników polskich na arenie międzynarodowej. Motoryzacja to coś, co każdemu mężczyźnie poprawia humor. Cyklicznie razem ze znajomymi i ich rodzinami jesteśmy kibicami rajdów samochodowych odbywających się na pięknych, legendarnych trasach Dolnego Śląska.


2) Ile powinien zarabiać burmistrz?


AK: 
Pensja burmistrza powinna być ściśle powiązana z dochodami Gminy. W przypadku pozyskania dodatkowych funduszy (np. środków z Unii Europejskiej) lub pozyskania kolejnego inwestora (podatnika) powinno znajdować to odzwierciedlenie w poborach. Jeżeli sytuacja Gminy się pogarsza również powinno to powodować zmniejszenie wynagrodzenia (kontrakt menadżerski).


ŁZ: 
Wynagrodzenie burmistrza powinno uwzględniać zakres obowiązków, zaangażowanie i nieograniczony czas pracy. Pracodawcą dla burmistrza są mieszkańcy i to oni w sposób pośredni, przez wybranych radnych decydują o wysokości wynagrodzenia burmistrza.


3) Pytanie o najmłodsze dzieci w gminie kąty wrocławskie. Dlaczego w Kątach Wrocławskich jest pobierana  opłata stała tzw „abonament ” za dzieci uczęszczające do przedszkoli w gminie Kąty Wrocławskie? Wszystkie gminy ościenne, pobierają opłaty za wykorzystane godziny dziecka w przedszkolu, w gminie Kąty czy dziecka nie ma czy jest ta opłata jest pobierana.  Jak dla mnie z państwowego przedszkola zrobiło się prywatne, do którego i tak trzeba zapłacić pieniądze. Zgodził się na to w lutym tego roku i Pan burmistrz Antoni Kopeć, i ubiegający się o fotel burmistrza Łukasz Zbroszczyk (ponieważ zatwierdziła to rada gminy na posiedzeniu w lutym). Dlatego mam pytanie, co mają zamiar z tym zrobić, ponieważ aktualnie np. moje dziecko, od 3 tygodni siedzi w domu chore, a i tak muszę zapłacić za jego pobyt w przedszkolu nie małą kwotę bo 80 zł ( tylko dwie godziny dłużej jest zapisana), a dzieci które są zapisane do końca ok 200 zł miesięcznie, co nie jest małym kosztem.


AK:
 Odejście od naliczania opłat za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu nastąpiło od 1.01.2018 r., bowiem weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, która zmieniła charakter opłat z cywilnoprawnych na publicznoprawne.


ŁZ:
 Zmiany przepisów, odnośnie pobierania opłat dyrektor ZOJO uzasadnił zmianę odgórną ustawy tłumacząc przy okazji ze gminy ościenne w tym Wrocław również te opłatę nałożyły z obowiązku. Wielokrotnie prosiłem o opinię prawną w tym zakresie, lecz nie uzyskałem odpowiedzi do dzisiaj. Po rozpoczęciu pracy w urzędzie wystąpię o stanowisko radcy prawnego, a w sytuacji kiedy ustawa nie precyzuje jasno zapisu, mieszkańcy Gminy Kąty Wrocławskie zapłacą tylko i wyłącznie za godziny realnie wykorzystane, a nie deklarowane.


4) Chyba najbardziej nurtującymi pytaniem jest przynajmniej dla Smolca, czy i kiedy przyszły burmistrz będzie dążył do zbudowania łącznika od Smolca do ul. Rakietowej we Wrocławiu w celu polepszenia ciągu komunikacyjnego łączącego Smolec z Wrocławiem.


AK:
W powyższej sprawie starania podjąłem już w 2013 r. Zakończyły się one sukcesem, gdyż Gmina Wrocław rozpoczęła projektowanie powyższego łącznika. Decyzją Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nasza gmina udzieliła pomocy finansowej na to zadanie w kwocie 250.000,00 zł. W dniu 13 września b.r. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu poinformował, że w wyniku przeprowadzonego firma BIPROGEO-PROJEKT
została wybrana na wykonawcę dokumentacji łącznika Rakietowa-Żwirki i Wigury. Termin zakończenia prac projektowych to połowa 2019 r. Następnie Miasto Wrocław ogłosi przetarg na wykonawstwo. Szacunkowy koszt zadania wyniesie ok. 5 mln zł. Łącznik umożliwi skierowanie części ruchu w kierunku ul. Granicznej i obwodnicy Leśnicy powodując odciążenie lokalnych dróg na osiedlu Muchobór Wielki.


ŁZ:
Jest kilka tematów, od których nowy burmistrz powinien rozpocząć swoją kadencję. Jednym z pierwszych działań to ustalenie harmonogramu niezbędnych inwestycji i weryfikacja terminów ich realizacji. Wszystko możliwe, że gmina Kąty może wykonać pewne działania przyspieszające realizację budowy łącznika. Musimy również przeanalizować czy zlecony projekt i budowa łącznika jest kompleksowa czy może będzie wymagała dodatkowych nakładów finansowych np. zmiana oznakowania, bezpieczeństwo pieszych? Należy zauważyć, że w harmonogramie niezbędnych inwestycji powinno również pojawić się zadanie pt. budowa ronda przy ul Chłopskiej i przebudowa infrastruktury drogowej względem autobusu miejskiego. Modernizacja przystanków, progów zwalniających, korekta promieni skrętu na skrzyżowaniach.


5) Czy Planuje Pan obniżenie podatków od nieruchomości dla firm lub jednoosobowych działalności gospodarczych?


AK:
 Rokrocznie proponuję Radzie Miejskiej podatki na poziomie niższym niż przedstawiane przez Ministerstwo Finansów. W konsekwencji w 2018 r. obowiązują podatki w wysokości proponowanej przez Ministerstwo na 2017 r. Powyższe powoduje, że jesteśmy konkurencyjni w stosunku do gmin, w których podatki są wyższe.


ŁZ: 
Obniżając podatki zmniejszamy wpływy do budżetu gminy. Wprawdzie ostatnio Rada Miejska pochyliła się nad wnioskiem Antoniego Kopcia o obniżenie podatku od nieruchomości o 90% dla obiektów sportowych na terenie gminy i większością głosów po autokorekcie burmistrza propozycja została zaakceptowana. Natomiast ja nie podejmę tak radykalnych obniżek bo byłoby to katastrofalne dla budżetu. Uważam, że podatki powinny odzwierciedlać sytuację gospodarczą naszych lokalnych firm dlatego mogę zadeklarować, że przed uchwaleniem następnej uchwały o wysokości podatku od nieruchomości zaproszę przedsiębiorców i wspólnie siądziemy do rozmów i analizy wysokości wpływów do budżetu gminy z podatków.


6) Czy w Smolcu przewiduje Pan budowanie kolejnych dróg dla rowerów, a jeżeli tak to które ulice?


AK:
 Priorytetem będzie utworzenie ciągów rowerowych łączących poszczególne miejscowości oraz wykonywanie utwardzonej nawierzchni na wytyczonych szlakach turystycznych. Wewnątrz miejscowości planuję wykonywanie kolejnych dróg (ul. Polna, ul. Ładna) oraz ciąg pieszo-rowerowy ze Smolca do Jaszkotla.


ŁZ:
 W planach Aktywnego Samorządu jest budowa trasy rowerowej z Wrocławia do Mietkowa i Sobótki przez nasze piękne zielone tereny gminy, lecz to zadanie wymaga koordynacji z pozostałymi samorządami. Natomiast tu lokalnie w Smolcu wymagana jest analiza czy ścieżki rowerowe po prostu się zmieszczą w istniejącej zabudowie. Miejmy świadomość, że do tej pory uchwalając plany gmina nie zabezpieczała miejsca w pasie drogowym na dodatkowe elementy takie jak chodnik czy ścieżki rowerowe. Przykładem może być brak ciągłości chodnika na ulicy Chłopskiej.


7) Sposób zagospodarowania terenu (parku) przy ruinach zamku w Smolcu i źródło finansowania tego przedsięwzięcia.


AK: 
Teren ruin zostanie otoczony fosą. Dodatkowo wykonane zostanie zabezpieczenie istniejącej wieży oraz murów poprzez przypory. Dla mieszkańców udostępniony zostanie park otaczający ruiny. Na zadanie otrzymaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dofinansowanie w wysokości 455.676,52 zł.


ŁZ:
 Temat parków i dyskusja nad realizacją tych zadań jest realizowana w gminie od około 2 lat w momencie kiedy pojawiła się szansa na pozyskanie środków zewnętrznych. Z uwagi na brak bieżącego utrzymania parków przez tyle lat wymagane nakłady są ogromne. Park smolecki i teren wokół ruin zamku wymagają na początku unormowania sytuacji własnościowej, a następnie opracowania koncepcji zagospodarowania i przeznaczenia tego terenu. Zdecydowanie przy planowaniu tej przestrzeni swój udział powinni mieć mieszkańcy i wnosić swoje pomysły tak, żeby efekt końcowy był wspólnym dziełem mieszkańców i samorządu.


8) Koszta utrzymania basenu i ilu ludzie tam będzie pracować?

AK: Szacowany koszt utrzymania Delfinka to ok. 1,1 mln zł minus wpływy z biletów w związku z odpłatnym wykorzystaniem basenu w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w weekendy. Zatrudnienie związane z funkcjonowaniem obiektu to 13 osób.


ŁZ:
 Koszty utrzymania basenu na sesji przedstawiła Pani dyrektor GOKiS Maria Mach i podała kwotę około 2 mln zł, takie również dokumenty zostały przedstawione radnym.


9) Co zamierzają zrobić dla ludzi, młodych i nie tylko, aby nasze miasto nie świeciło pustkami i nie wyglądało na obumarłe czy też jak ulice rodem wzięte z ” Harrego Pottera”?


AK: 
Konsekwentnie zmierzać będziemy do zwiększenia oferty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz planujemy zainwestować duże środki finansowe w modernizację stadionu (korty tenisowe, płyta, bieżnia). Rynek po rewitalizacji powinien być zachętą dla prywatnych przedsiębiorców, aby uruchomić działalność gastronomiczną w tym ogródki letnie.


ŁZ:
 Dla młodych ludzi, ale też młodych duchem chcemy zbudować strefy aktywności fizycznej, ale nie monotematyczne. Idealnym przykładem będą tory do zawodów grupowych, gdzie można konfigurować wyzwania względem wieku i aktywności. Wielu młodych znajdzie swoje miejsce w Domu Kultury, który poszerzy swoją ofertę, kółko filmowe, kółko teatralne i inne tematyczne, GOKIS będzie otwarty na nowe wyzwania. Kino letnie, jarmark, lodowisko i na koniec Mistrzostwa Polski w Kątach Wrocławskich w dyscyplinie …. Tak to realne, wspólnie osiągniemy sukces.

10) Proponuje zapytać o pomysł na zorganizowanie parkingu przy cmentarzu w Kątach Wrocławskich, bo w tej chwili to katastrofa


AK:
 Mam nadzieję, że radni nowej kadencji, jako jeden z priorytetów widzieć będą wykonanie nowej nawierzchni parkingu na wzór parkingu przy pływalni Delfinek.


ŁZ:
 Parking w Kątach Wrocławskich przy cmentarzu jak i wokół Rynku wymaga analizy. Musimy wspólnie rozwiązać problem parkowania w samym Rynku i jego okolicach. To wymaga analizy własnościowej gruntów do której dostęp mają tylko pracownicy urzędu nie radni. Potrzebne są tu kompleksowe działania tak żeby opracować spójny system dla całego rejonu starówki, mając na uwadze cykliczność świat gdzie miejsc parkingowych brakuje. Natomiast inne samorządy, analizując sytuację natężonego ruchu wyłączają cześć ulicy zmieniając organizację ruchu na te kilka dni tak żeby ułatwić parkowanie i zwiększyć bezpieczeństwo pieszych w rejonie cmentarzy.


11) Co z obwodnicą Kątów oraz odcinkiem drogi A4 ?


AK:
 Odnośnie obwodnicy będę lobbował na rzecz połączenia drogi krajowej nr 94 z autostradą A4, gdyż elementem tej drogi jest obwodnica miasta. Podobnie z autostradą A4. Rząd musi wyasygnować środki na jej przebudowę. Wznowiono pracę przygotowawcze, które mają zostać zakończone do 2020 r. Działania doraźne to odcinkowy pomiar prędkości oraz wykonywane w chwili obecnej ogrodzenie uniemożliwiające wtargnięcie zwierząt stanowiących przyczynę wielu kolizji.


ŁZ:
 Obwodnica Kątów wymaga rozpoczęcia projektowania tak jak zrobiła to gmina Miękinia, tylko w ten sposób możemy przybliżyć mieszkańców Kątów do tej inwestycji co potwierdził na sesji Rady Miejskiej przedstawiciel urzędu wojewódzkiego. W gminie Miękinia to się udało więc nie wyważajmy otwartych drzwi. Autostrada A4 – uważam że zgodnie z moimi wystąpieniami na sesji Rady Miejskiej gmina powinna stanąć na czele grupy, stowarzyszenia innych samorządów ulokowanych przy A4 i być liderem, przy wsparciu naszych lokalnych parlamentarzystów, podejmowanych działań, rozmów z GDDKIA i Ministrem Transportu w Warszawie tak żeby być silnym głosem regionu w stolicy. Tylko szeroki lobbing może przyspieszyć tą inwestycję.


12) Pytanie bezpieczeństwo w Kątach jak i o światła drogowe- robi się coraz ciaśniej


AK: 
Przygotowujemy modernizację monitoringu oraz obecnie finansujemy płatne służby dodatkowych patroli policji. Jeszcze w tym roku zostanie wykonana sygnalizacja świetlna przy ul. 1 Maja oraz projektowana jest dodatkowa sygnalizacja na ul. Spółdzielczej.


ŁZ: 
Nie widziałem w urzędzie dokumentu, który byłby opracowaniem i analizą bezpieczeństwa na naszych ciągach pieszo-jezdnych znajdujących się w gminie. Akceptujemy istniejące rozwiązania, bo droga jest wojewódzka, powiatowa, na którą teoretycznie nie mamy wpływu bo możemy ingerować tylko w drogi gminne. Błąd, mamy możliwość jako samorząd korygować czy wpływać na oznakowanie i planowane remonty. Przykładem niech będzie oświetlenie przejścia dla pieszych przy SP1, które powinno powstać do końca 2018r. Starania podjęte przez radę rodziców SP1 i dalszą kontynuację działań radnych na sesji przyniosły efekt w postaci realizacji tego zadania. Niestety gmina musi ponieść 100% kosztów inwestycji, bo województwo nie miało możliwości współfinansowania tego zadania, ale to pokazuje że jako gmina mamy wpływ na bezpieczeństwo nie tylko w naszym mieście. Musimy opracować plany i na bieżąco analizować zdarzenia drogowe tak żeby mieć świadomość zagrożeń. Planując takie działania, można spokojnie szukać finansowania z innych źródeł.


13) Kiedy w Smolcu będzie stomatolog przyjmujący  na NFZ i czy są plany na rozbudowę ośrodka zdrowia ?


AK:
 W dniu 31 maja 2017 r. zwróciłem się do NFZ we Wrocławiu o sfinansowanie usług stomatologicznych w Smolcu. Wsparłem w ten sposób starania mieszkańców. W dniu 24 października 2017 r. otrzymałem odpowiedź, że NFZ Odział Dolnośląski we Wrocławiu nie planuje ogłaszania postępowań uzupełniających w
przedmiotowym zakresie. Umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne zawarte zostały do 31.12.2021 r. i zdaniem NFZ dostępność do świadczeń w miarę możliwości finansowych została zabezpieczona.
Smolec się rozwija i dostępność lekarzy powinna zostać zwiększona albo poprzez rozbudowę dotychczasowej przychodni albo wytypowanie dodatkowej lokalizacji obiektu dla realizacji usług medycznych.


ŁZ:
 Jako radny nie miałem dostępu do zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi wynajmującymi budynki gminne. Analizy wymaga stan budynku, jego efektywność i oferta świadczonych usług względem zajmowanej powierzchni. W dialogu z podmiotami zewnętrznymi jestem przekonany że możemy znaleźć satysfakcjonujące rozwiązania dla mieszkańców. Jeżeli będzie to wymagało poniesienia dodatkowych nakładów przez gminę jestem gotowy zadeklarować takie działania bo podstawowym zadaniem gminy jest zapewnienie ochrony zdrowia dla mieszkańców.

Dziękuję serdecznie za możliwość wypowiedzenia się w tej tematyce, jeżeli moje odpowiedzi nie wyczerpują zadanych pytań zapraszam dzisiaj do Smolca na godzinę 18.00.

3 komentarze

  1. Jeśli mogę odpowiedzieć osobie zadającej pytanie na temat opłaty za przedszkole, to za dwie godziny ponadwymiarowe w miesiącu który ma dwadzieścia dni roboczych to opłata stała wynosi 40 zł a nie 80zl a przy maksymalnych dodatkowych pięciu to 100xl a nie 200xl ponieważ każda dodatkowa godzina powyżej pięciu bezpłatnych jest za 1 zł. To tylko taka informacja dla źle poinformowanych.

     
  2. Panie Burmistrzu, rządzi Pan od 20 lat. dlaczego z tym wszystkim czeka Pan na ostatnią kadencję? Miał Pan dużo czasu na realizację.

     
  3. Kiedy Smolec doczeka się remontu tego krzywego odcinka połatanego asfaltem, zwanego drogą WOJEWÓDZKĄ nr 370 między Mokronosem a przejazdem kolejowym?! Tylko proszę nie pisać, że mamy zwracać się do właściciela drogi, tj. DSDiK,bo po 4 listach i miesiącach czekania, otrzymujemy odpowiedzi, że „stan dróg jest na bieżąco monitorowany i odpowiednie naprawy wykonywane masą bitumiczną”

     

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *