Pages Navigation Menu

Sołectwa – dane kontaktowe

Sołtys Sołectwa Smolec – Centrum: Edward Wiśniewski, tel. 781 570 202

Rada sołecka:
Henryka Rybak
Henryk Klimek
Hieronim Kuryś
Jan Lewandowski
Tomasz Soróbka

Sołtys Sołectwa Smolec– Zatorze:Krzysztof Bujak tel. tel. 501427337,  e-mail : bujak@rubikon.pl

Rada sołecka: 
Andrzej Bąk
Halina Wiśniowska
Adam Orzech
Lech Stefański
Jolanta Staniszewska

Sołtys Smolca Osiedle Leśne: Piotr Sobko, tel. 508 203 791 piotr.sobko@gmail.com 

Rada Sołecka:
Bogumił Nowicki
Marta Kieruzal
Jacek Szydłowski
Wojciech Keczmer
Sylwia Kułakowska