Pages Navigation Menu
reklama

Czy w Smolcu powstanie park wokół ruin zamku?

Czy w Smolcu powstanie park wokół ruin zamku?

Czy w Smolcu uda się stworzyć park z prawdziwego zdarzenia? Już kilka lat temu gotowy był projekt parku wokół ruin zamku, jednak nigdy nie doczekał się realizacji. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie inaczej i smolczanie doczekają się za kilka lat miejsca do wypoczynku i na rodzinne spacery i zabawy.

15 lipca 2015 o godz. 17 odbyły się konsultacje społeczne zwołane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, Antoniego Kopcia, w sprawie rewitalizacji smoleckiego parku wokół ruin zamku.
Na spotkanie przybyło ok. 30 osób, oprócz burmistrza i pracowników gminy, obecni byli sołtys wsi, radni gminni, przedstawiciele smoleckich organizacji społecznych oraz mieszkańcy zainteresowani tematem.
Biuro projektowe, które otrzymało zlecenie od gminy, przedstawiło i omówiło szczegółowo projekt zagospodarowania zieleni wokół ruin i przekształcenia jej w Park Ślubów Lapidarium. Nazwa może być nieco myląca, nie chodzi tu bowiem
o organizację w parku ślubów cywilnych, choć będzie to oczywiście możliwe, lecz o nawiązanie nazwą do parków w innych częściach naszej gminy. Również rośliny, częściowo w kolorze białym, oraz stylizowane ławki, elementy oświetlenia i inne urządzenia
będą wpisywały się w przewodnią koncepcję projektantów. Wokół ruin ma powstać szeroka fosa, która ma uniemożliwić dostęp do nich. Zabezpieczenie samych ruin jest objęte osobnym projektem, przygotowywanym pod nadzorem konserwatora zabytków.
Park w założeniu będzie ogrodzony, a wejście będzie możliwe przez trzy bramy. Ważnym elementem  ma być amfiteatr, gdzie będą mogły być organizowane imprezy plenerowe.  W parku powstaną też  połączone ze sobą stawy. Nad rzeczkami będzie można przechodzić po stylowych mostkach. Park w założeniu ma być częściowo oświetlony. Oprócz miejsc do zabawy dla dzieci, przewidziano również szachy terenowe czy plac do gry w bule.
Z sali zgłoszono również postulat umieszczenia urządzeń siłowni zewnętrznej.
Wszystkie uwagi mieszkańców były komentowane na bieżąco przez architektów, a następnie protokołowane przez pracownika gminy, by mogłby być ewentualnie uwzględnione w toku późnijeszych prac. Jak dowiedziliśmy się koszt relizacji projektu wyniósłby ok. 2-2,5 ml zł. Środki na realizację gmina zamierza pozyskać ze środków unijnych do roku 2020.
Podkreślić trzeba, że projekt utworzenia parku powstał w celu możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne i będzie on realizowany pod warunkiem ich pozyskania. Liczymy zatem na owocne starania gminy i będziemy informować Was o postępach.

Tomasz Soróbka

2 komentarze

  1. W tej kwocie można by spokojnie odbudować zamek – mielibyśmy dom kultury.
    Mówię o tym całkiem serio – może o tym lepiej warto pomyśleć?

  2. To już było… sam jakieś 10 lat temu uczestniczyłem w próbach renowacji terenów przy zamku. Uporządkowaliśmy wtedy ładny kawałek terenu karczując krzaki i pozbywając się chwastów. Zainteresowanie ze strony gminy (bodajże nawet powiatu też) było spore. Przyjeżdżały delegacje i snuły plany jak to ma wyglądać. Nawet padł pomysł zrobienia sceny na zamku i jakiegoś klubu czy baru. Potem obietnice wsparcia, pieniędzy itd… i skończyło się tak jak wszyscy widzą… Z wykarczowanego terenu firmy budowlano remontowe zrobiły sobie parking a i w pewnym miejscu leżała olbrzymia (myślę ze waga była liczona w tonach) płyta granitowa (prawdopodobnie pozostałość po mostku zamkowym) która zniknęła. Obstawiam że ktoś sobie ją przywłaszczył bo parę ładnych groszy była warta.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *