Pages Navigation Menu
reklama

Czy warto angażować się dla Smolca?

Czy warto angażować się dla Smolca?

Tym nieco prowokacyjnym tytułem chcielibyśmy zapoczątkować nową rubrykę na naszym portalu pod nazwą – LUDZIE. Będziemy tu pisać nie tylko o ludziach angażujących się dla Smolca, bo jest ich całkiem sporo i warto o nich wspominać, ale także o ludziach ze Smolca i ich pasjach realizowanych także poza Smolcem. Zaczynamy nasze prezentacje od ludzi, którzy w ostatnich latach zostali wyróżnieni tytułem Człowiek Roku Smolca oraz Zasłużony dla Smolca. Pomysłodawcą tego wyróżnienia jest Sołtys Smolca, Pan Hieronim Kuryś, zaś wyboru dokonuje kapituła wybierając spośród kilku kandydatów. Nie wszyscy zostają oczywiście wyróżnieni, ale to nie powód, by przestać się angażować. „Dla mnie największą nagrodą i motywacją do dalszej pracy na rzecz społeczności jest fakt, że kilka osób więcej w Smolcu zaczęło biegać, by wystartować w Smoleckiej (za)Dyszce, i że w organizację włączają się z ogromnym zaangażowaniem inne smoleckie organizacje i dziesiątki wolontariuszy. Wyzwala się dużo pozytywnej energii i jeszcze więcej dobrych emocji”- mówi Tomasz Soróbka, pomysłodawca i koordynator Smoleckiej (za)Dyszki. A jak wygląda wybór ludzi Smolca? Od 5 lat w maju na długich obradach spotyka się Kapituła Nagród Człowiek Roku, Organizacja Roku oraz Człowiek Zasłużony dla SmolcaJej członkowie zawsze mierzą się z tym samym problemem, którym jest duża liczba kandydatur. Taki kłopot jest jednak powodem do dumy i radości, gdyż świadczy o wzrastającej aktywności społecznej mieszkańców SmolcaPo zamknięciu listy rozpoczyna się merytoryczna dyskusja, na końcu której stale pojawia się trudny dylemat: nagrodzić w tym roku panią X czy pana Y? Czyja kandydatura może jeszcze poczekać? Wszystkich nagrodzonych i nominowanych łączy bowiem jedno – są to osoby, które inicjowały bądź inicjują w Smolcu działania, które przyczyniły się do polepszenia jakości życia jego mieszkańców.
W 2014 r. Kapituła przyznała nagrody następującym osobom i instytucjom:

1. Tytuł Człowieka Zasłużonego dla Smolca otrzymał Pan Ryszard Świżewski – radny gminny w latach 1990-1994 oraz były członek Rady Sołeckiej.
To jemu Smolec zawdzięcza ośrodek zdrowia i doprowadzenie wodociągu od strony Pietrzykowic. Pan Świżewski pomagał również komitetowi budującemu gazociąg w Smolcu.

2. Człowiekiem Roku 2013 (ta nagroda jest przyznawana za działalność w roku ubiegłym) został Pan Piotr Sobko, trener tenisa, koszykówki, instruktor narciarstwa zjazdowego i judo. Pan Piotr jest prezesem Smoleckiego Towarzystwa Sportowego Sokół Smolec oraz członkiem Rady Sołeckiej. Założył Smolecką Ligę Tenisową.

sobko

3. Tytuł Organizacji Roku dostał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Smolcu.
Kapituła chciała tym samym uhonorować wszystkich pedagogów, którzy w przeciągu kilku dziesięcioleci wychowali całe pokolenia smolczan.

Poniżej chcielibyśmy przypomnieć wszystkich dotychczasowych laureatów i wyróżnionych:

2009
Człowiek Zasłużony dla Smolca: ksiądz Alfons Jurkiewicz
Człowiek Roku 2008: Pan Grzegorz Stasik

2008

2010
Człowiek Zasłużony dla Smolca: Pani Katarzyna Łukaszewicz
Człowiek Roku 2009: Pani Dorota Mroczkowska
Wyróżnieni: Pani Henryka Rybak, Pani Renata Kowalczyk, Pan Jan Lewandowski

mroczkowska-212x300
2011
Człowiek Zasłużony dla Smolca: Pan Adam Smoter (nagroda przyznana pośmiertnie)
Człowiek Roku 2010: Pani Ewa Górska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Smolca
Wyróżniony: Pan Włodzimierz Wasiński

ewagorska2012
Człowiek Zasłużony dla Smolca: Pani Marianna Kozina
Człowiek Roku 2011: Pan Hieronim Kuryś

Hieronim_Kurys

2013
Człowiek Zasłużony dla Smolca: Pani Anna Katarzyna Jankowska
Człowiek Roku 2012: Pan Dawid Klimek
Organizacja Roku: Koło nr 12 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Smolcu

klimek2

Już za rok kolejna edycja i kolejni wyróżnieni.

Hieronim Kuryś – Przewodniczący Kapituły
Sebastian Kotlarz – V-ce Przewodniczący Kapituły 

czlowiek

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *