Pages Navigation Menu
reklama

Koło Gospodyń ze Smolca na medal! A nawet dwa :)

Koło Gospodyń ze Smolca na medal! A nawet dwa :)

W niedzielę 23 października 2016 r. smoleckie Koło Gospodyń Wiejskich świętowało piękny jubileusz dziesięciolecia reaktywacji oraz siedemdziesięciolecie powstania Koła. Jednocześnie w tym roku przypada 150 lat KGW na ziemiach polskich.  Pierwszą przewodniczącą organizacji przez wiele lat była Katarzyna Łukaszewicz. Mimo że początki działalności w latach powojennych były trudne, to organizacja działała bardzo prężnie. W latach 80., wskutek przemian społecznych, działalność osłabła, co skutkowało zakończeniem prac ok. roku 1988/1989. Brak takiej organizacji w środowisku wiejskim był jednak bardzo odczuwalny, stąd też na przełomie 2005/2006 roku nastąpiła reaktywacja.

kolo
Irena Romanowska i Henryka Rybak
wznowiły działalność Koła, zostając członkami władz (przewodnicząca i zastępca przewodniczącej). W maju 2008r. przewodniczącą została Henryka Rybak, która poczyniła starania w kierunku legalizacji działalności koła w Wojewódzkim Związku Rolników, Kolek i Organizacji Rolnych we Wrocławiu.

Na uroczystość odbywającą się w świetlicy wiejskiej przybyli liczni goście, sala była wypełniona po brzegi. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej reprezentowała poseł Aldona Młyńczak, z powiatu przybyli starosta, Roman Potocki, oraz radni Lidia Reps i Hieronim Kuryś. Gminę Kąty Wrocławskie reprezentowali m. in. burmistrz, Antoni Kopeć oraz zastępca burmistrza Mieczysław Reps. Obecni byli również przedstawiciele Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Dolnego Śląska w osobie Urszuli Maleszki, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w osobie Ewy Wróbel oraz z Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych We Wrocławiu w osobie Eugeniusza Chrzana. Nie zabrakło oczywiście sołtysów Smolca, naszych radnych, przedstawicieli rad sołeckich, organizacji smoleckich i wielu sympatyków i przyjaciół Koła Gospodyń. Po powitaniu wszyscy zgromadzeni obejrzeli prezentację obrazująca szeroką działalność Koła uwieńczoną wieloma sukcesami. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i radny gminny, Sebastian Kotlarz, w bardzo ciekawy i zajmujący sposób komentował prezentowane slajdy. Z prezentacji można było się dowiedzieć, że działalność Koła jest bardzo różnorodna. Zajmuje się ono głównie pielęgnowaniem miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, np. przez przygotowywanie wieńców dożynkowych, organizację spotkań opłatkowych, integracją społeczności lokalnej przez warsztaty kulinarne i zdobnicze, wspólne wycieczki, odwiedziny zaprzyjaźnionych Kół Gospodyń z innych miejscowości, wspólne uczestnictwo w imprezach kulturalnych, wypożyczalnią naczyń. Koło współpracuje też z innymi organizacjami smoleckimi i jest obecne praktycznie na każdej większej imprezie w Smolcu.  W 2015. r. Kapituła Nagród Smoleckich doceniła ogromne zaangażowanie Koła i wybrała jako smolecką Organizacją Roku. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że do Koła Gospodyń należy również trzech panów.
Po prezentacji rozpoczęła się część artystyczna, pięknie zagrały, zatańczyły i zaśpiewały zespoły ludowe zarówno dziecięce, Mała Kalina, jak i dorosłe – Kalina. Ich występny robiły naprawdę duże wrażanie.

kolo2Z okazji jubileuszu przewodnicząca, Henryka Rybak, przyznała wyróżnienia czterem osobom, Katarzynie Łukaszewicz, pierwszej i wieloletniej przewodniczącej Koła, Rozalii Smoter, Marii Uramowskiej oraz najmłodszej członkini Katarzynie Popiel. Wręczono im piękne statuetki.  Nagrodziła również swoje koleżanki za zaangażowanie w bieżącą działalność Koła. Również  smoleckie Koło Gospodyń zostało docenione i wyróżnione, z rąk prezesa Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych we Wrocławiu Eugeniusza Chrzana otrzymało bowiem medal okolicznościowy z okazji Jubileuszu 150-lecia Lecia Kółek Rolniczych.Gratulacje i podziękowania za tak dużą aktywność i zaangażowanie składali na ręce przewodniczącej zarówno poseł, Aldona Młyńczak, starosta Roman Potocki, jak i burmistrz Antoni Kopeć. Henryka Rybak została ponadto wyróżniona 1. października podczas uroczystej gali w Operze Wrocławskiej medalem z okazji Jubileuszu 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich. 

To nie był ostatni medal, jaki został wręczony podczas tej uroczystości. Burmistrz Antoni Kopeć, jak mówił, mógł wręczyć to odznaczenie w czterech ścianach mieszkania lub swojego gabinetu, ale zależało mu, by jak najwięcej osób mogło być świadkami takiego wyróżnienia.  Zofia Woszczyk, której setne urodziny obchodziliśmy 4. lipca tego roku została uhonorowana przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Medalem Obrońcy Ojczyzny 1939-1945 w uznaniu wybitnych zasług położonych w walce o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej.

Na koniec gospodynie zaprosiły wszystkich gości uroczysty obiad i pyszne ciasta, które panie z KGW szykowały już od piątku. Usłyszeliśmy jeszcze słowa podziękowań pod adresem włodarzy Gminy, sołtysów smoleckich sołectw oraz firmy Doti za wsparcie tej uroczystości.
My również gratulujemy jubileuszu i dołączamy się do życzeń dalszej tak owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

TAS

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *