Pages Navigation Menu
reklama

Ostatnie dni konkursu na hasło promujące Smolec!

Ostatnie dni konkursu na hasło promujące Smolec!

Towarzystwo Przyjaciół Smolca, działając w imieniu mieszkańców Smolca, smoleckich organizacji oraz instytucji, zaprasza serdecznie do udziału w konkursie na opracowanie hasła reklamującego naszą miejscowość. Celem konkursu jest wyłonienie hasła promocyjnego, które będzie wykorzystywane we wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych Smolca oraz aktywizacja społeczności lokalnej w budowaniu pozytywnego wizerunku miejscowości. W dalszych planach hasło promocyjne ma być inspiracją do stworzenia logotypu miejscowości. Hasło powinno w możliwie krótkim ujęciu opisywać Smolec, charakteryzować się oryginalnością, pomysłowością, budzić pozytywne skojarzenia oraz spełniać wymogi określone regulaminem. Konkurs ma charakter otwarty, może wziąć w nim udział każda osoba fizyczna oraz prawna. W przypadku osób niepełnoletnich wszystkie formalności muszą zostać dopełnione przez ich opiekunów prawnych. Mogą być nadsyłane prace zbiorowe.
Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie pracy zgodnej z obowiązującym regulaminem oraz przesłanie jej bądź dostarczenie osobiste, na adres siedziby Towarzystwa Przyjaciół Smolca: ul. Maciejkowa 7, Smolec 55-080 Kąty Wrocławskie, lub na adres siedziby portaluwww.Smolec24.pl, Lipowa 1, pok. nr 4, do dnia 15. października 2015 r., w zamkniętej kopercie i z dopiskiem: Konkurs – hasło. Cenną nagrodę główną w kwocie 1 000 zł ufundowała smolecka Manufaktura Draży Czekoladowych DOTI. Konkurs na hasło Smolca jest pierwszym krokiem w planowanych na przyszły rok obchodach 700-lecia naszej miejscowości, do których organizacji i uczczenia już dziś chcielibyśmy zaprosić wszystkich Smolczan.
W razie pytań proszę o kontakt pod adresem siedziby TPS lub mailowym: TPS.Smolec@gmail.com.

W imieniu organizatorów: Sołtysa z Radą Sołecką, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Smolcu, Fundacji Smolec, Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Chóru Smolec Cantans, Smoleckiego Koła Gospodyń Wiejskich, smoleckich radnych gminnych i powiatowych,

Joanna Dereń-Maciejewska – Prezes TPS

REGULAMIN konkursu

OŚWIADCZENIE o udziale w konkursie

ZGODA na przetwarzanie danych 

aaaa_smolec

4 komentarze

  1. W Smolcu razem

  2. Próbowałam znaleźć jakieś rymy, ale same… hmm… nie chcecie wiedzieć.

  3. może SMOLEC W RUINIE !! :-) :-)

  4. To może: Smolec buduje

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *