Pages Navigation Menu
reklama

Nowa sesja Rady Miejskiej

Nowa sesja Rady Miejskiej

W dniu 29 września br. o godz. 9-tej w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich odbędzie się Sesja Rady Miejskiej z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG.
5. Zapytania i interpelacje radnych.
6. Sprawozdania z prac komisji.
7. Sprawozdanie Burmistrza MiG z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
8. Podjęcie uchwał:
8.1 w sprawie zmiany uchwały nr V/31/03 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy,
8.2 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01.10.2016 r. do dnia 30.11.2016 r. dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Ślęża” w Gniechowicach,
8.3 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mokronos Górny,
8.4 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Pełcznica,
8.5 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jurczyce,
8.6 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie autostrady A4,
8.7 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokronos Górny, dla terenów w rejonie ulicy Wrocławskiej,
8.8 w sprawie zmiany uchwały nr XI/105/15 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Stoszyce, dla terenów złoża „Stoszyce III”,
8.9 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baranowice-Bliż,
8.10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów Stoszyce i Wszemiłowice-Jurczyce, dla terenów złoża „Stoszyce II”,
8.11 w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kątach Wrocławskich,
8.12 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok,
8.13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10. Sprawy różne, wolne wnioski.

Jeśli chcielibyście Państwo zadać pytania, to proszę dzwonić pod nr tel. 798 609 792 lub pisać e-mail: sebastiank32@gmail.com.

Karta Praw Mieszkańca – www.maszglos.pl:

karta1 karta2

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *