Pages Navigation Menu
reklama

Nowe zasady segregacji odpadów od 1.01.2020 roku

Nowe zasady segregacji odpadów od 1.01.2020 roku

Informujemy, iż w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdego mieszkańca Gminy Kąty Wrocławskie obowiązują następujące zasady:

Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Znowelizowana ustawa z lipca 2019 roku wprowadziła obowiązek segregacji odpadów komunalnych dla wszystkich mieszkańców, w związku z powyższym:

1.      MIESZKAŃCY, KTÓRZY SEGREGOWALI

Podatnicy, którzy do chwili obecnej zgłosili w swoich deklaracjach selektywną zbiórkę odpadów, w związku ze zmianą stawki, nie są zobowiązani do składania nowych deklaracji. Z początkiem roku Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie będzie informował o nowych naliczeniach opłat w zawiadomieniu, które doręczą Państwu, wraz z wymiarem podatków: sołtysi, pracownicy urzędu lub Poczta Polska.

2.      MIESZKAŃCY, KTÓRZY NIE SEGREGOWALI

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy do tej pory deklarowali brak segregacji proszeni są o niezwłoczne złożenie nowej deklaracji na selektywną zbiórkę odpadów.

3.      MIESZKAŃCY, KTÓRYM OPŁATĘ WYMIERZONO DECYZJĄ

Podatnicy, którym opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczono z urzędu, zobowiązani są do niezwłocznego złożenia deklaracji na selektywną zbiórkę odpadów.

Prosimy o pobranie worków na odpady segregowane (osoby które jeszcze nie segregowały):

– papier – worek niebieski,

– szkło – worek zielony,

– tworzywa sztuczne – worek żółty,

– BIO odpady – worek lub pojemnik brązowy,

z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 16 lub z Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie – Biuro Obsługi Klienta.

Obowiązek naklejania kodów kreskowych na worki z odpadami

Przypominamy również o obowiązku naklejania kodów kreskowych, które będą potwierdzeniem segregowania śmieci. Kody wydaje Biuro Obsługi Klienta w Urzędzie MiG lub po uprzednim zamówieniu BOK w Smolcu.

W celu sprawdzenia wywiązywania się mieszkańców z nowych obowiązków, będą przeprowadzane kontrole ilości oddawanych odpadów, sposobu ich segregacji oraz naklejania kodów kreskowych.

Brak potwierdzenia selektywnej zbiórki odpadów lub jej niewłaściwe prowadzenie może skutkować naliczeniem należności za śmieci po stawkach podwyższonych.

Informujemy również, że od 1 stycznia 2020 roku, w związku z powszechnym obowiązkiem segregacji odpadów, stawka za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosić będzie 23,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniać obowiązku selektywnego zbierania odpadów, stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie dwukrotność stawki podstawowej, tj. 46,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej.

Autor:
Małgorzata Rydzewskaharmonogram_2020r._kw

Źródło: https://katywroclawskie.pl/pl/news/nowe-zasady-segregacji-odpad%C3%B3w-od-1012020-roku

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *