Pages Navigation Menu

O nas

Dzieli nas dużo – wiek, płeć, zawód, wykształcenie, temperament i miejsce pochodzenia. Pierwszą rzeczą, która nas łączy, jest fakt, iż wszyscy mieszkamy w Smolcu. Kolejnym spoiwem jest wspólne marzenie o tym, by nasza wieś była miejscem pięknym i przyjaznym dla jej mieszkańców.


logo tps

Chcemy, aby Smolec rozwijał się w przyszłości – by stał się miejscowością bezpieczniejszą, bardziej estetyczną, atrakcyjną dla mieszkańców i przyjezdnych, prężnie rozwijającą się w dziedzinach kultury, edukacji, sportu czy turystyki. Naszym celem jest umacnianie więzi między mieszkańcami Smolca i poczucia przynależności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Jednocześnie pragniemy ocalić od zapomnienia historię naszej wsi i postaci tych, którzy powinni służyć potomnym za wzór. Wreszcie liczymy na to, iż także nasze pokolenie pozostawi po sobie trwały i pozytywny ślad.

05.05.2010 r. odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Przyjaciół Smolca z udziałem 16 członków-założycieli w osobach (w kolejności alfabetycznej):
Janusza Baszczaka, Olgi Baszczak, Krzysztofa Bujaka, Katarzyny Dubrownik, Ewy Górskiej, Sebastiana Kotlarza, Sebastiana Kowalskiego-Paszko, Hieronima Kurysia, Zdzisławy Modzelewskiej, Doroty Mroczkowskiej, Edyty Niemczynowskiej, Grzegorza Stasika, Romana Staszkowa, Barbary Szydłowskiej i Zdzisława Wojtasiaka.

 

Aktualny skład władz TPS:

 

Zarząd:

Prezes: Katarzyna Pytlos
I Wiceprezes/Sekretarz Kamila Bartosik
II Wiceprezes: Ewa Bujak
Skarbnik: Małgorzata Krupa

 

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Sebastian Kotlarz
Członek: Dorota Mroczkowska
Członek:  Łukasz Maciejewski

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Statut TPS
Deklaracja członkowska


 

Szanowni Państwo! Głęboko wierzymy w to, że podzielacie nasze marzenia o piękniejszym, bezpieczniejszym i bardziej przyjaznym Smolcu. Liczymy na Wasze wsparcie i współuczestnictwo, gdyż nie uda nam się zbudować lepszej przyszłości dla naszej wsi bez Państwa udziału. Serdecznie zapraszamy do współdziałania z nami.

Towarzystwo Przyjaciół Smolca
ul. Wrzosowa 5A/2, Smolec
55-080 Kąty Wrocławskie
KRS: 0000358419
REGON: 021283355
NIP: 896-150-36-57
nr konta: 13 2030 0045 1110 0000 0258 3660
e-mail: tps.smolec@gmail.com
www: smolec24.pl