Pages Navigation Menu
reklama

Opłaty i zasady korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Kąty Wrocławskie

Opłaty i zasady korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Kąty Wrocławskie

Zarządzenie Nr  327/2015  Burmistrza Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Kąty Wrocławskie oraz ich wyposażenia.

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r, poz. 1515 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

  • 1 .Ustala się Regulamin korzystania ze świetlic wiejskich i ich wyposażenia będących własnością Gminy Kąty Wrocławskie, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia
  • 2 .Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 626/2013 roku z dnia 6 lutego 2013 roku wraz ze zmianami do tego Zarządzenia.
  • 3 .Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

 >TEKST ZARZĄDZENIA<

4 komentarze

  1. Dobre wieści! super, że gmina będzie opłacać koszty eksploatacyjne świetlicy wiejskiej, do tej pory szło to chyba z budżetu sołeckiego i dlatego pod koniec roku nigdy na nic nie wystarczało… To bardzo dobre rozwiązanie, tym bardziej, że przychody z wynajmu sal (wesel, chrzcin , styp itp.) szły i idą nadal do gminy, a koszty utrzymania świetlicy ponosiło sołectwo. Mamy w końcu uczciwe, dobre rozwiązanie!

  2. Gmina uważa, że pieniądze z jakiego funduszu by nie pochodziły to i tak są gminne. Jesteśmy nieco pokrzywdzeni w stosunku do mieszkańców miasta Kąty Wr. gdyż oni swój fundusz „sołecki” w całości wydatkują na swoje projekty. Nie ponoszą kosztów utrzymania Domu Kultury. Nasz fundusz sołecki w 30% dotowany jest z budżetu centralnego. Budżet „sołecki” 5 osiedli w Kątach Wr. w 100% pokrywa Gmina.

    • Czyli jak w końcu jest? Gmina „ponosi” koszty utrzymania świetlicy ale w praktyce środki na to idą z naszego funduszu sołeckiego?

  3. Jest tak jak Pani napisała. Pieniądze na fundusz sołecki pochodzą z funduszu gminnego. Prawdą też jest, że w 30% dotowany jest on z budżetu centralnego.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *