Pages Navigation Menu

Organizacje

Towarzystwo Przyjaciół Smolca 

Klub Biegacza Zadyszka Smolec

Smoleckie Towarzystwo Sportowe „Sokół Smolec

Smoleckie Towarzystwo Tenisowe „Return”

Uczniowski Klub Sportowy „Tygrysy”

Koło Wędkarskie Smolec nr 85

Forum Osiedla Leśnego

Rada Rodziców Przedszkola w Smolcu

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
ul. Główna 47, 55-080 Smolec
Przewodnicząca: Halina Wiśniowska

Stowarzyszenie – Koło Gospodyń Wiejskich w Smolcu
ul. Główna 47, 55-080 Smolec
Przewodnicząca: Henryka Rybak