Pages Navigation Menu
reklama

Rozmowa z radnym gminnym, Piotrem Sobko, o sporcie i nie tylko

Rozmowa z radnym gminnym, Piotrem Sobko, o sporcie i nie tylko

SM24: Już wkrótce minie rok od objęcia przez Pana funkcji radnego gminnego. Jak ocenia Pan ten czas, czy trudno było odnaleźć się w nowej roli, jak układa się współpraca z innymi radnymi?

Piotr Sobko: Nie ukrywam, że był to czas poznawczy, jak działają struktury Urzędu Gminy, kompetencje Rady Gminy, możliwości i drogi załatwiania spraw Smolca i Gminy Kąty Wrocławskie. Po tym okresie dochodzę do wniosku, że tak jak w sporcie, teoria odbiega znacząco od praktyki. Załatwienie z pozoru łatwej sprawy staje się drogą nie do przejścia. Przykład: powołanie klasy sportowej w Smolcu, ale mam nadzieję, że doprowadzę sprawę do końca. Jeśli chodzi o współpracę z radnymi, to jak w każdej grupie są osoby, z którymi mi po drodze oraz, z którymi prowadzę ciężkie boje, ale zawsze zgodnie z zasadami fair play. Nie jest tajemnicą, że bardzo dobrze współpracuje mi się z radnymi ze Smolca uzupełniając i wspierając się nawzajem w sprawach smoleckich.

SM24: Pana domeną jest sport, z którym jest Pan aktywnie związany od wielu już lat, w jakiej kondycji jest on w Smolcu i w naszej gminie?

PS: Jeśli chodzi o kondycję sportu, to dałbym ocenę dostateczną. Cieszą sekcje tenisa ziemnego, zapasów, koszykówki, piłki nożnej, footballu amerykańskiego, działania z zakresu rekreacji ruchowej, ale poziom sportowy daje dużo do życzenia. Problem jest złożony, ale jednym z czynników jest niedofinansowana baza sportowa. W gminie posiadamy jedno boisko piłkarskie spełniające standardy przyjęte przez DZPN, 2 orliki, 4 korty tenisowe, 1 halę widowiskowo-sportową. Dostępność do tych obiektów jest bardzo utrudniona ze względu na koszty ich wynajęcia. Przykład: opłata 40zł/h za boisko szkolne w Smolcu lub sali gimnastycznej w wysokości 60zł/h dla stowarzyszeń sportowych.

SM24: No właśnie, kwestia odpłatności za gminne obiekty sportowe wywołuje emocje, czy jest szansa na rozwiązanie tego problemu, by nie stał on na przeszkodzie w krzewieniu sportu głównie wśród młodych ludzi?

PS: Obecnie trwają prace za utworzeniem transparentnego regulaminu wynajęcia gminnych obiektów. Jestem zdecydowanym zwolennikiem bezpłatnego wynajmowania obiektów dla klubów sportowych, które działają na rzecz społeczności lokalnej i zarejestrowane są na terenie Gminy Kąty Wrocławskie.

SM24: Co jeszcze warto Pana zdaniem usprawnić w naszej gminie w dziedzinie sportu?

PS: Jeśli chodzi o odpowiedź na to pytanie, to cała zawarta jest w dokumencie, który staram się w gminie wprowadzić. Jest to „Strategia rozwoju sportu w Gminie Kąty Wrocławskie w latach 2016-2020.” Zawiera ona trzy główne priorytety. Jest to dokument, który szczegółowo stara się pokazać zadania i cele gminy w sprawie rozwoju sportu. Na razie jest on na etapie projektu i mam dużą nadzieje na jego realizację.

PRIORYTET I

Popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy

PRIORYTET II

Wzrost poziomu wyników
sportowych

PRIORYTET III

Rozwój i
modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

-finansowanie imprez rekreacyjnych masowych

-organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży

-finansowanie nauki pływania

-stworzenie klas sportowych

-promocja stowarzyszeń działających na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie sportu

-aktywizacja ruchowa osób w wieku +50

-wychowanie fizyczne na zajęciach pozalekcyjnych

-promocja klubów występujących w wyższych klasach rozrywkowych

-wspieranie dyscyplin cieszących się dużym zainteresowaniem dla których gmina dysponuje obiektami sportowymi

-tworzenie piramidy szkoleniowej od dzieci do seniorów

-stypendia sportowe

-budowa boisk typu GolBox

-modernizacja, poprawa jakości istniejących obiektów(oświetlenie boisk, szatnie, prysznice itp.)

-budowa pływalni w oparciu o program „delfinek”

-trasy rowerowe

SM24: Na zebraniu wiejskim, które odbyło się niedawno w Smolcu, przedstawił Pan nie tylko wizję, ale także konkretny projekt ośrodka sportowo–rekreacyjnego usytuowanego przy ul. Kościelnej, obok boiska piłkarskiego. To bardzo odważna koncepcja, czy można liczyć, że władze podzielą Pana entuzjazm w tej sprawie i znajdą środki na jej realizację?

PS: Obecnie zostało zlecone wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dotyczącej zagospodarowania terenu przy obecnym boisku sportowym przy ul. Kościelnej pod Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Jest to pierwszy krok  tego przedsięwzięcia i gdybym nie wierzył w jego realizację, to nie zaczynałbym tego tematu. Jak tylko koncepcja będzie gotowa, to zostanie przedstawiona włodarzom gminy.

SM24: Jakie jeszcze sprawy, nie związane ze sportem, są dla Pana priorytetowe? 

PS: Oprócz tematyki sportowej, na uwadze mam również przygotowanie dokumentacji na przekazanie ul. Śliwkowej naszej gminie i tym samym doprowadzenie do oświetlenia tej ulicy oraz obecne wybory do rady sołeckiej Osiedla Leśnego. Wszelakie pytania proszę kierować na piotr.sobko@gmail.com lub osobiście zapraszam na korty przy ul. Śliwkowej 134.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszego mocnego zaangażowania w sprawy sportu i Smolca.

Rozmawiał: Tomasz Soróbka

2 komentarze

  1. Panie Piotrze, Proszę podać termin wyborów na Soltysów w naszej Gminie- rozumiem że juz myslicie o składzie Rady ale ‚jakoś’ nikt nie podał terminu. A chyba Pan Burmistrz musi ogłosić wybory 30 dni wcześniej?

  2. wybory do rady sołeckiej na Osiedlu Leśnym 27.11.2015 godz godz. 18.00 na świetlicy wiejskiej w Smolcu

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *