Pages Navigation Menu

Sołectwa – dane kontaktowe

Kadencja od 2019 r.

Sołtys Sołectwa Smolec – Centrum: Edward Wiśniewski, tel. 781 570 202, e-mail: smolec-centrum@katywroclawskie.pl

Rada sołecka:

 1. Tomasz Soróbka
 2. Hieronim Kuryś
 3. Henryk Klimek
 4. Jan Kewandowski
 5. Henryka Rybak
 6. Kazimierz Wachowski
 7. Dariusz Niewadzi

Sołtys Sołectwa Smolec– Zatorze:Krzysztof Bujak tel. tel. 501427337,  e-mail : bujak@rubikon.pl

Rada sołecka: 

 1. Mirosława Błaszkowiak
 2. Lech Stefański
 3. Andrzej Kwiatkowski
 4. Ewa Bujak
 5. Halina Wiśniowska
 6. Anna Kraczkowska
 7. Zdzisław Klauza

Sołtys Smolca Osiedle Leśne: Piotr Sobko, tel. 508 203 791 piotr.sobko@gmail.com 

Rada Sołecka:

 1. Zbigniew Lewicki
 2. Jacek Kołtuniewicz
 3. Łukasz Maciejewski
 4. Sylwia Kułakowska
 5. Małgorzata Lisiak-Wawrzyk
 6. Maciej Klimowicz