Pages Navigation Menu
reklama

Spotkania informacyjne w sprawie dotacji na nowoczesne kotły grzewcze i pompy ciepła 24.01 (Kąty Wr.) i 31.01. (Smolec)

Spotkania informacyjne w sprawie dotacji na nowoczesne kotły grzewcze i pompy ciepła 24.01 (Kąty Wr.) i 31.01. (Smolec)

Spotkanie informacyjne w sprawie uzyskania dotacji na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla mieszkańców gminy

SPOTKANIA INFORMACYJNE W SPRAWIE UZYSKANIA DOTACJI NA NOWOCZESNE KOTŁY I POMPY CIEPŁA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY
Zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się w:
  • piątek, 24 stycznia o godzinie 16 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich
  • piątek, 31 stycznia o godzinie 17 w Świetlicy Wiejskiej w Smolcu
Z wielką radością informujemy, że projekt, którego nasza gmina jest partnerem został zakwalifikowany do realizacji, uzyskując dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.  Kilka dni temu została już podpisana umowa, która zagwarantuje mieszkańcom między innymi naszej gminy środki na granty dla mieszkańców.
Dotacje będą mogli uzyskać mieszkańcy, chcący  wymieniać nieekologiczne kotły i piece na paliwa stałe, gównie węglowe (tzw. kopciuchy). Projekt dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych. Premiowane będą domy o dobrym standardzie termicznym (a więc docieplone i uszczelnione).
W ramach grantu możliwa będzie wymiana na bardzo wygodne i tanie w eksploatacji pompy ciepła, ale także instalacje gazowe, kotły biomasowe czy instalacje ogrzewania elektrycznego (pod warunkiem, że będą zasilane energią z własnego systemu fotowoltaicznego).  Nie jest dopuszczona wymiana na kotły olejowe czy kotły węglowe (choćby najnowocześniejsze).
Liderem i operatorem (a zarazem wnioskodawcą) projektu jest wyspecjalizowana organizacja inżyniersko-projektowa Centrum Technologii Energetycznych, działająca w ramach Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Organizacja ta zaprosiła do współpracy w ramach projektu grupę 7 gmin z terenu Aglomeracji Wrocławskiej, w tym Gminę Kąty Wrocławskie W przypadku naszej gminy jest to już kolejny projekt grantowy, zainicjowany i prowadzony przez Stowarzyszenie w partnerstwie z naszą gminy. Poprzedni projekt dotyczył grantów na instalacje fotowoltaiczne i został bardzo ciepło przyjęty przez mieszkańców (zob. Otworzy się w nowym okniehttps://cte.fea.pl/referencje-pv-projekt/).
Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach obecnie uruchamianego projektu wyniesie 85 procent kosztów kwalifikowalnych nowej instalacji grzewczej, ale nie więcej niż 35 tys. zł.
Warto pamiętać, że
 Podstawowym, choć nie jedynym, warunkiem uzyskania grantu będzie wzięcie przez zainteresowanego mieszkańca udziału w konkursie grantowym.
 Konkurs dla mieszkańców zostanie ogłoszony przez operatora Projektu/Grantodawcę. Przewidywany termin uruchomienia konkursu dla mieszkańców to marzec 2020 (termin ten ma charakter tylko orientacyjny i może ulec zmianie).
 Wraz z ogłoszeniem konkursu zostanie przedstawiony szczegółowy regulamin z kryteriami konkursowymi, sposobem składania wniosków, zasadami ich oceny oraz wzorami dokumentów konkursowych i aplikacyjnych.
Czynności przygotowawcze związane z udziałem mieszkańców w konkursie
• Mieszkańcom zostanie zaproponowane w najbliższym czasie kompleksowe wsparcie w zakresie oceny i racjonalnego doboru technologii grzewczych, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji technicznej i energetycznej ich budynków.
• Wsparcie takie zostanie udostępnione zainteresowanym mieszkańcom zarówno na etapie przedkonkursowym (a więc już w styczniu i lutym 2020), jak i  konkursowym (luty-marzec br)
O szczegółach będziemy informować w najbliższym czasie, w miarę finalizowania działań organizacyjno-przygotowawczych przez Lidera projektu.
Spotkanie w Kątach Wrocławskich
TERMIN: 24 stycznia 2020 r., godz. 16.00
MIEJSCE: GOKiS Kąty Wrocławskie, ul. Zwycięstwa 23
 
Spotkanie w Smolcu
TERMIN: 31 stycznia 2020 r., godz. 17.00
MIEJSCE: Świetlica Wiejska w Smolcu, ul. Główna 47
Źródło: https://www.katywroclawskie.pl/

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *