Pages Navigation Menu
reklama

VI sesja Rady Miejskiej

VI sesja Rady Miejskiej

26 marca o godz. 12 odbyła się VI sesja Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich, której tematem przewodnim była Karta Dużej Rodziny. Jeśli chodzi o sprawy związane ze Smolcem, to pan burmistrz Antoni Kopeć poinformował o tym, że trwają prace projektowe dotyczące odnowy nawierzchni na ulicy Kwiatowej. Zlecono doprojektowanie sieci wodociągowej na ulicy Starowiejskiej w Smolcu. Nowy cmentarz będzie ogrodzony. Podpisano umowę dotyczącą realizacji inicjatywy lokalnej na ulicy Cisowej. Przejęto ulicę Głogową, na której także będzie realizowana inicjatywa lokalna.

Na ulicy Wiśniowej projekt techniczny przewiduje tylko jeden wyjazd z ulicy Żurawinowej. Trochę za późno wpłynął wniosek, aby umożliwić wyjazd z Wiśniowej na ulicę Chłopską lub na „nową” ulicę Wiśniową. W tym pierwszym przypadku musi się wyspowiedzieć starosta powiatu wrocławskiego. Trwają prace dotyczące doświetlenia skrzyżowania „stara” ulica Wiśniowa – „nowa” ulica Wiśniowa. Proces ten ma dobiec końca 15. maja br. Wykonanie tego trzeba będzie powierzyć innemu podmiotowi po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia.

Radna Katarzyna Łapińska-Szymańska zapytała m.in. o działania Urzędu Gminy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców ulic Chłopskiej i Wiśniowej. Burmistrz odpowiedział, że wysłał w tej sprawie pismo do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. Odpowiedziano mu, że Starostwo nie zgadza się na to, aby zbudowano tam progi zwalniające. W zamian za to postara się o to, aby dochodziło tam do regularnych kontroli policyjnych. Radna zapytała również o to, kto jest władny wydać zgodę na namalowanie muralu na budynku przy ulicy Lipowej. Otrzymała odpowiedź, że może to zrobić zarządca wspólnoty mieszkaniowej i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.

Radny Grzegorz Pacyna, przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju, poinformował o tym, że przedmiotem obrad jego komisji była kwestia budżetu obywatelskiego. Ocenił, że jest to rzecz niesłychanie istotna, która działa już w wielu samorządach. Pojawił się pomysł, aby przybliżyć to zagadnienie mieszkańcom naszej gminy m.in. poprzez odpowiednie ankiety i informacje w mediach.

Katarzyna Łapińska-Szymańska, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, zaznajomiła zebranych z działaniami dotyczącymi tworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Irena Salwowska-Hajdasz poinformowała o spotkaniach z środowiskami seniorskimi w sprawie tworzenia gminnej Rady Seniorów. Oświadczyła także, że prace nad projektem statutu tej Rady będą prowadzone przez nią i następujących radnych: Elżbietę Drab, Piotra Paszkowskiego i Sebastiana Kotlarza.

Następnie kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Danuta Rutkowska, opowiedziała o Karcie Dużej Rodziny. Ogółem dotychczas wydano w naszej gminie 412 takich Kart dla 82 rodzin. 10 rodzin czeka na przyznanie tego dokumentu. Przysługuje on tym rodzinom, w których jest co najmniej troje dzieci. Rodzice mogą korzystać z Karty dożywotnio, a dzieci do do 18 roku życia lub do ukończenia nauki (maksymalnie do ukończenia 25 lat). Dzieci z umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności po osiągnięciu 18 lub 25 roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia. Karta Dużej Rodziny jest wydawana bezpłatnie.

Potem radni podjęli następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu,
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Kąty Wrocławskie,
 • w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie do stanu faktycznego,
 • w sprawie dostosowania opisu granic okręgow głosowania na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie do stanu faktycznego,
 • w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego,
 • w sprawie zmiany uchwały nr XL/322/97 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 lipca 1997 r. wprowadzającej na terenie miasta i gminy Katy Wrocławskie opłaty za umieszczanie tablic reklamowych na budynkach i terenach będących własnością gminy,
 • w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Katy Wrocławskie,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice, dla rejonu złoża „Zachowice I”,
 • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzetami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w 2015 roku”,
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Katy Wrocławskie na lata 2015-2017.

Kolejna sesja odbędzie się 30. kwietnia.

Sebastian Kotlarz

tel. 798 609 792

e-mail: sebastiank32@gmail.com

3 komentarze

 1. Czy coś nowego wiadomo na temat chodnika na chłopskiej ?

 2. Witam,

  Nie. Powtórzę słowa pani radnej Katarzyny Łapińskiej-Szymańskiej: „Starostwo Powiatowe deklaruje rozpoczęcie budowy chodnika przy ul. Chłopskiej w pierwszej połowie 2016 roku. Nie jest wykluczone, że zadanie zostanie poszerzone o modernizację jezdni i jako zadanie kompleksowe zgłoszone do programu tzw. schetynówek.” (https://smolec24.pl/chodnik-wzdluz-chlopskiej-dopiero-w-2016-roku/). W kwietniu Komisja Bezpieczeństwa Publicznego ma w planach spotkanie z przedstawicielami zarządców dróg. Pytanie dotyczące chodnika na Chłopskiej na pewno padnie. Relację z tego spotkania przekażę Państwu na swoim blogu. Pozdrawiam.

 3. Dzięki za info. Mam nadzieję, że Burmistrz w swojej „ostatniej kadencji” wreszcie załatwi ten temat. Bo na nową drogę z Krzeptowa nie musiał tak długo czekać !!

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *