Pages Navigation Menu
reklama

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych odnośnie rozwoju naszej gminy w latach 2021-2027

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych odnośnie rozwoju naszej gminy w latach 2021-2027

Szanowni Państwo.

Zapraszamy do udziału w pierwszej części konsultacji społecznych poświęconych „Strategii Rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021-2027”.

Państwa uwagi oraz sugestie będą stanowić cenny wkład w dyskusje o przyszłości gminy i kierunkach jej rozwoju. Prosimy o rozpropagowanie informacji wśród mieszkańców poszczególnych miejscowości.

Gmina Kąty Wrocławskie prowadzi prace nad „Strategią Rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2021-2027”, która zostanie przyjęta przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich w formie uchwały. Strategia ta będzie najważniejszym planem działań (inwestycyjnych, organizacyjnych, informacyjnych, edukacyjnych, prawotwórczych, promocyjnych itp.) naszego samorządu (tzn. władz Gminy, Urzędu Miasta i Gminy oraz należących do Gminy jednostek i spółek) na lata 2021-2027, służących gospodarczemu, społecznemu i przestrzenno-środowiskowemu rozwojowi gminy Kąty Wrocławskie. Chcemy, by w pełni odpowiadała ona potrzebom, oczekiwaniom i aspiracjom mieszkańców Gminy. W związku z tym przystępujemy do pierwszego etapu jej konsultacji z mieszkańcami Gminy, który będzie trwał od 24 X 2020 r. do 23 XI 2020 r. Polega on na wyrażaniu przez tych mieszkańców opinii na temat ww. działań, poprzez przedkładanie ich propozycji na niniejszym formularzu ankiety.

W terminie do 23 XI 2020 r., wypełniony i podpisany formularz prosimy pozostawić w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie (ul. Rynek-Ratusz 1) lub w Biurze Obsługi Klienta – Smolec (ul. Wierzbowa 9), lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy, ul. Rynek- 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, lub skorzystać z poczty elektronicznej wysyłając jego skan na: sekretariat@katywroclawskie.pl  Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać: „Konsultacje Strategii”.

Czas trwania konsultacji: 24 października – 23 listopada 2020 r.

Szczegóły na stronie: http://bip.katywroclawskie.pl/dokumenty/14455

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach. Zbudujmy wspólnie strategię dla rozwoju Gminy Kąty Wrocławskie.

Informacja na stronie gminy: https://katywroclawskie.pl/pl/news/konsultacje-spo%C5%82eczne-ws-strategii-rozwoju-gminy-k%C4%85ty-wroc%C5%82awskie-na-lata-2021-2027

Pozdrawiam.

Z wyrazami szacunku,

Weronika Szwaj

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *