Pages Navigation Menu
reklama

Zmiana w opłacie za wywóz odpadów od 01.01 2014

Zmiana w opłacie za wywóz odpadów od 01.01 2014

Uwaga Szanowni Mieszkańcy. Zmiana w opłacie za wywóz odpadów od 1 stycznia 2014.

Informujemy, że Rada Miejska w Kątach Wrocławskich w dniu 28 listopada 2013 r. podjęła uchwałę nr XXXVIII/404/13 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i tym samym dokonała zmian stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 r.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2014 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości będą wynosiły:

– 15,00 zł na osobę miesięcznie – jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregowane)

– 20,00 zł na osobę miesięcznie – jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (niesegregowane)

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmiana stawki wiąże się z obowiązkiem złożenia przez mieszkańców korekty deklaracji.

Druki deklaracji są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, w Biurach Obsługi Klienta w Gniechowicach i w Smolcu, u sołtysów, a także do pobrania tutaj.

Korektę deklaracji należy złożyć w terminie do dnia 14 stycznia 2014r. w Urzędzie, w BOK w Gniechowicach lub w Smolcu, albo przesłać pocztą na adres Urzędu.

TERMINY PŁATNOŚCI W 2014 ROKU:

I RATA do 15 MARCA 2014

II RATA do 15 MAJA 2014

III RATA do 15 WRZEŚNIA 2014

IV RATA do 15 LISTOPADA 2014

WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ BEZ WEZWANIA NA

 INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH 

(KONTA ZOSTAŁY NADANE W 2013 ROKU)

NA OGÓLNE KONTO GMINY – 73 9574 0005 2001 0000 0101 0001 

LUB U SOŁTYSÓW.

Data publikacji:

16/12/2013
Autor:

Andrzej Krysmalski

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *